Theodor och Hanne Mannheimers fonder | Ansök för barn
115
page-template-default,page,page-id-115,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Fyll i formuläret nedan med hjälp av datorn och tryck på skicka så kommer informationen
till oss. Vill du hellre skriva ut ett papper och fylla i så KLICKA HÄR så kommer
en pdf som du kan printa ut och fylla i för att sedan posta till oss.

ANSÖKAN OM FONDMEDEL FÖR VÅRD OCH UPPFOSTRAN AV BARNFyll i kontonummer och mailadress noga så att det blir riktigt.ANSÖKAN SKALL STÖDJAS AV DATERAD UTREDNING OCH BEHOVSPRÖVNING FRÅN KURATOR, KOMMUNAL HANDLÄGGARE ELLER MOTSVARANDE, PERSONBEVIS, INKOMSTDEKLARATION SAMT UPPGIFTER FRÅN FÖRSÄKRINGS- KASSAN. (KAN SKICKAS PER POST)

Redovisning av ekonomiska förhållanden.


Bruttoinkomster/månad:
Pension/månad:
Underhållsbidrag (brutto):
Andra bidrag såsom bostadsbidrag mm (brutto):
Underhållsskyldighet:
Beräknad total bruttoårsinkomst innevarande kalenderår:
Tillgångar:
Samtycke till personuppgiftsbehandling
Genom att kryssa i rutan samtycker jag till att mina personuppgifter sparas av Stiftelsen för följande ändamål:
  • registrering och lagring i Stiftelsens register för sökanden,
  • hantering och administrering av ansökan,
  • bedömning av om anslag och/eller stipendium ska beviljas,
  • beviljande av anslag och/eller stipendium,
  • utbetalning av beviljat anslag och/eller stipendium,
  • uppföljning av hur beviljat anslag och/eller stipendium har använts,
  • statistik,
  • i övrigt kontakta mig med kompletterande frågor eller besked avseende min ansökan om anslag och/eller stipendium.
Information om personuppgiftsbehandling
Stiftelsen är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Stiftelsen är mån om din integritet och behandlar bara personuppgifter om dig som du samtyckt till eller om det i övrigt finns en rättslig skyldighet till behandlingen. Om du beviljas anslag och/eller stipendium sparar Stiftelsen dina personuppgifter så länge det är nödvändigt, normalt i sju år. När personuppgifterna inte längre behövs tas de bort (gallras). Om du inte beviljas anslag och/eller stipendium tar Stiftelsen bort dina personuppgifter i slutet av kalenderåret när revisorerna genomfört sin granskning. Mer information om Stiftelsens behandling av dina personuppgifter och dina rättigheter hittar du på vår hemsida http://theodorochhannemannheimersfonder.se eller genom att klicka här.
Uppgifterna kan komma att kontrolleras av myndigheterna och oriktiga uppgifter kan leda till återbetalningskrav. Riktigheten av de lämnade uppgifterna intygas:
Var god vänta...