Theodor och Hanne Mannheimers fonder | Allmän ansökan
118
page-template-default,page,page-id-118,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

GÄLLER EJ FÖR BARN & BEHÖVANDE, FÖR BARN KLICKA HÄR, FÖR BEHÖVANDE KLICKA HÄR.

 

Fyll i formuläret nedan med hjälp av datorn och tryck på skicka så kommer informationen
till oss. Vill du hellre skriva ut ett papper och fylla i så KLICKA HÄR så kommer
en pdf som du kan printa ut och fylla i för att sedan posta till oss.

ANSÖKAN OM FONDMEDEL

Redovisning av ekonomiska förhållanden
Uppgifterna kan komma att kontrolleras av myndigheterna och oriktiga uppgifter kan leda till återbetalningskrav. Riktigheten av de lämnade uppgifterna intygas:
Du ska skicka en utvärdering
Naturligtvis är det av intresse för oss att se att de beviljade medlen används för avsett syfte. Därför ska du senast 1 december det år som du angett som slutdatum för ditt projekt skicka en utvärdering med en kort beskrivning av hur du använt pengarna. Denna skickas STHMF@telia.com. Skulle redovisning inte inkomma är du återbetalningsskyldig för hela det beviljade beloppet. Stiftelsen kommer då att ställa krav på återbetalning.
Samtycke till personuppgiftsbehandling
Genom att kryssa i rutan samtycker jag till att mina personuppgifter sparas av Stiftelsen för följande ändamål:
  • registrering och lagring i Stiftelsens register för sökanden,
  • hantering och administrering av ansökan,
  • bedömning av om anslag och/eller stipendium ska beviljas,
  • beviljande av anslag och/eller stipendium,
  • utbetalning av beviljat anslag och/eller stipendium,
  • uppföljning av hur beviljat anslag och/eller stipendium har använts,
  • statistik,
  • i övrigt kontakta mig med kompletterande frågor eller besked avseende min ansökan om anslag och/eller stipendium.
Information om personuppgiftsbehandling
Stiftelsen är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Stiftelsen är mån om din integritet och behandlar bara personuppgifter om dig som du samtyckt till eller om det i övrigt finns en rättslig skyldighet till behandlingen. Om du beviljas anslag och/eller stipendium sparar Stiftelsen dina personuppgifter så länge det är nödvändigt, normalt i sju år. När personuppgifterna inte längre behövs tas de bort (gallras). Om du inte beviljas anslag och/eller stipendium tar Stiftelsen bort dina personuppgifter i slutet av kalenderåret när revisorerna genomfört sin granskning. Mer information om Stiftelsens behandling av dina personuppgifter och dina rättigheter hittar du på vår hemsida http://theodorochhannemannheimersfonder.se eller genom att klicka här.
Var god vänta...